..
 

Hocadan tarihi ders; Daha sonra görmeden zengin biri gösterişli bir satın almıştı. Yoldaşlığı ile giden Nasreddin Hoca'yı süratle geçmiş, uzaklaşmış. Sonra geri dönerek atını koşturarak Hoca'nın yanına gelmiş ve küçümseyen bir tavırla:..

devamı sonraki sayfada...
..


. ..